Aansprakelijkheid, copyright en auteursrecht.

Brutecrm B.V is zowel juridisch als economisch eigenaar van Bruutt inclusief het voor Bruutt ontworpen logo en de huisstijl en met uitzondering van de content van andere eigenaren.

Ondanks de zorg en aandacht die permanent aan de ontwikkeling van Bruutt besteed wordt, is het mogelijk dat onderdelen informatie onvolledig en/of onjuist is. In het kader van die ontwikkelingen wordt Bruutt regelmatig aangevuld, gewijzigd en verbeterd zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk / privacy beschermde onderdelen in/op Bruutt openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Brutecrm B.V. Het is de gebruiker alleen toegestaan Bruutt voor eigen gebruik te raadplegen.

Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd – met uitzondering van de uitvoermogelijkheden voor eigen gebruik binnen de Site –, opgeslagen in een gegevensbestand gewijzigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brutecrm B.V.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Brutecrm B.V sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van Bruutt of met de tijdelijke onmogelijkheid om Bruutt of onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.

Brutecrm B.V is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Bruutt is verkregen.

Complete applicatie. Nieuwe apps voor een veilige terugkeer naar de werkplek
- Marcel Lewis

Super geweldig software, wij kunnen ons hele bedrijf ermee runnen
- Bert

Wij zijn van 8 verschillende applicatie over gegaan naar 1. Hierdoor is alles duidelijker en inzichtelijk
- Fred Jansen

Lorem ipsum dolor sit detudzdae amet, rcquisc adipiscing elit. Aenean amet socada commodo sit.
- angela whatson